Petek, 15 Junij 2018 06:44

PODPISANA POGODBA ZA ŠIRITEV POSLOVNO-INDUSTRIJSKE CONE V LENARTU

OPERACIJA »ŠIRITEV POSLOVNO-INDUSTRIJSKE CONE V LENARTU«
Pričetek  gradbenih del  za širitev  Poslovno-industrijske cone v Lenartu. Nove možnosti za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov.

Občina Lenart se je prijavila na »Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018« za  širitev  Poslovno – industrijske cone v Lenartu, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Na javnem razpisu je bilo Občini Lenart odobreno sofinanciranje.
Vrednost celotne operacije Širitev poslovno industrijske cone v Lenartu znaša  314.460,42 EUR, od tega se 173.984,25 EUR  sofinancira  iz proračuna EU, iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj,    proračun Republike Slovenije   zagotavlja 57.994, 75 EUR,  Občina Lenart prispeva  82.481,42 EUR.
Občina Lenart je objavila javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo  gradbenih del za širitev Poslovno  industrijske cone v Lenartu. Prispeli sta dve ponudbi, kot najugodnejši izvajalec je bila izbrana Komunala Slovenske gorice d.o.o.
Pogodba o izvedbi gradbenih del za širitev Poslovno industrijske cone v Lenartu  med Občino Lenart in podjetjem Komunala Slovenske gorice d.o.o. je bila podpisana 14. junija 2018. Pogodbena vrednost  z vključenim davkom na dodano vrednost znaša  313.656,66 EUR.
Gradbena dela so se pričela   14. junija in bodo predvidoma končana  do konca avgusta letos. Zgrajena bo celotna komunalna infrastruktura, ceste, pločniki, vodovod, kanalizacija, elektrika in javna razsvetljava, kar bo omogočalo gradnjo novih poslovnih in industrijskih objektov na površini približno 5 hektarjev.
Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.