Nedelja, 02 December 2018 15:13

33. MAISTROVE PRIREDITVE, OBNOVLJENA ŠTUPIČEVA VILA IN MUZEJSKA ZBIRKA "MAISTER PO MAISTRU. HIŠA SPOMINJANJA NA ZAVRHU."

V soboto, 24. novembra 2018, so se zgodile 33. Maistrove prireditve. V kulturnem domu Voličina je pod naslovom "O, jaz ne spim, le čakam čas in čakam vas." potekal kulturni program, ki so ga ustvarili Silvo Safran, Jure Ivanušič, Darinka Čobec, Vokalna skupina Srednje ekonomske šole Maribor, Andreja Lep, Boris Krabonja in David Klobasa. Govornika na prireditvi sta bila župan mag. Janez Kramberger in Aleš Arih. Slovesnost se je nadaljevala Zavrhu, z otvoritvijo obnovljene Štupičeve vile in muzejske postavitve "Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu".

V kulturnem programu so nastopili Eva Kurnik, Blaž Pernat in Fantje na vasi, udeležence sta pozdravila predsednica Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh, Barbara Klemenšak in predsednik Zveze društev General Maister mag. Milan Lovrenčič. Muzejsko zbirko so odprli župan, Aleš Arih in Silvo Safran, z besedami Rudolfa Maistra.Občina Lenart je leta 2016 kupila Štupičevo vilo, jo obnovila, tako da je njen videz tak, kot je bil v času, ko je bil lastnik notar Štupica in je tam oddih preživljal Maister. Urejena je bila fasada, zamenjano stavbno pohištvo, obnovljena notranjost, zamenjani podi, tlakovane so bile zunanje površine, urejen dostop do vile, odstranjen je bil tudi del prizidka.
Vrednost obnove Štupičeve vile in ureditve muzejske zbirke "Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu" znaša več kot pol milijona EUR, od tega je okoli 200.000 EUR zagotovljenih iz projekta DETOX, v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška, preostala sredstva so iz proračuna Občine Lenart.
Občina Lenart je v vili uredila novo muzejsko postavitev, poimenovano "Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu". Zasnovo razstave so pripravili prof. Aleš Arih, dr. Marjan Toš, dr. Maja Toš in dr. Igor Zemljič, prostorsko jo je zasnoval in pripravil načrt opreme Matjaž Bolčina, grafično jo je oblikovala Sara Badovinac.
V letu 2018 se spominjamo številnih prelomnih zgodovinskih dogodkov, med drugim 100. obletnice konca prve svetovne vojne ter 100. obletnice razpada Habsburške monarhije. Prav v novembrskih dneh pa mineva tudi 100 let od obrambe slovenske severne meje na Štajerskem, za katero je zaslužen general Rudolf Maister (1874-1934) s svojimi vojaki in sodelavci.
Življenjska pot generala Maistra je povezana tudi z Zavrhom, ki ga je general v času po svoji upokojitvi rad obiskoval. V Štupičevi vili, kjer je na Zavrhu prebival, smo v jubilejnem letu 2018 uredili stalno muzejsko postavitev in jo poimenovali >Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu<. Gre za predstavitev življenja in delovanja Rudolfa Maistra, njegovih sodobnikov in podpornikov ter prikaz širših družbeno-političnih razmer v 19. in začetku 20. stoletja, ki so odločilno vplivale oziroma privedle do strateških odločitev Maistra in Slovencev v letu 1918/19.
Posebno mesto v spominskem obeležju je namenjeno času >po Maistru<, spoštovanju in "čaščenju" njegove osebnosti in vojaških zaslug. Pri tem smo izpostavili prav dogajanje v Zavrhu, kjer se že več kot 30 let odvijajo spominske prireditve, posvečene Maistru. Hkrati je Zavrh edini kraj v Sloveniji, kjer se je negoval spomin na prvega slovenskega generala skozi celotno obdobje po drugi svetovni vojni, torej tudi v časih, ko tovrstno javno spominjanje ni bilo popularno, kaj šele zaželeno. Prav zato smo se v pričujoči postavitvi spomnili na številne zaslužne domačine in lokalna društva, ki so oziroma še zmeraj negujejo spomin na Maistra.
Muzejska postavitev Razstava je sodobno oblikovana, z veliko fotografijami. Posebna zanimivost so mizice, ki se odprejo kot knjige in ponujajo fotografije in informacije o zgodovinskih obdobjih, dogodkih in osebnostih. V kulturnem domu so na ogled trije video posnetki, ki prikazujejo Maistrov govor v vojašnici 23. novembra 2018, ob prevzemu oblasti v Mariboru, prizor mobilizacije borcev in Maistrov pogovor z završko Katrco. Video posnetke so pripravili Mišel Vugrinec, Sandi Kolarič in Bojan Maroševič.
Otvoritev obnovljene vile in muzejske zbirke Maister po Maistru je bila v okviru Maistrovih prireditev, 24. novembra. Dogodek je bil odmeven in se ga je udeležilo veliko ljudi.
Hiša spominjanja na Zavrhu v prenovljeni Štupičevi vili je prostor, kjer se srečujeta nekoč in danes, kjer se spoznava lokalno in regionalno zgodovino, kjer se ohranja spomin in hkrati snuje prihodnost. Naj nam vsem služi kot prostor za raziskovanja, individualna razmišljanja, razpravljanja, srečevanja in morebiti tudi nova spoznanja.