Hitre povezave

od 10. 6. do 8. 9. 2019

Sobota, 02 Februar 2019 19:18

Županov sprejem

Župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger, je v petek, 25. januarja 2019 pripravil ponovoletni sprejem za podjetnike, direktorje, vodje javnih zavodov, občinske svetnike, predsednike društev, duhovnike,  predstavnike krajevnih skupnosti in  drugih organizacij, ki soustvarjajo življenje in delo v občini Lenart.  V nagovoru se je župan vsem  zahvalil za dobro sodelovanje in povedal, da je delo vsakega posameznika in organizacije pomembno za blaginjo skupnosti.

Slavnostna govornica na prireditvi je bila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran dr. Aleksandra Pivec, ki je  v nagovoru poudarila, da so razvoj podeželja, kmetijstva,  pridelava  zdrave hrane pomembni za razvoj slovenske družbe in države. Prihaja iz Slovenskih goric, z Občino Lenart je pri številnih projektih dobro sodelovala že v času, ko je bila direktorica ZRS Bistra Ptuj. Dejala je, da je  je občina Lenart je podeželska, kmetijsko usmerjena občina, z razvitim poljedeljstvom, živinorejo, sadjarstvom in vinogradništvom, velik poudarek pa  je v zadnjem obdobju namenjen tudi razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in trajnostnemu turizmu. Poleg industrijskih in storitvenih obratov tudi kmetijstvo zaposluje veliko število naših občanov, kar prispeva k podpovprečno nizki stopnji registrirane brezposelnosti. Na področju kmetijstva je v  občini v zadnjem času zaznati povečanje števila ekoloških kmetij in kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo, opazno je zmanjšanje prireje prašičjega mesa, zaskrbljujoč je še vedno velik delež ostarelih nosilcev kmetijskih gospodarstev, kar 68 % jih je namreč starih nad 55 let.
Nadaljevanje dogodka je potekalo v sproščenem vzdušju, z ogledom komedije Srečen zakon, v izvedbi Kud Veseli oder Ptuj.