Sreda, 12 Junij 2019 14:42

Zeleni dan slovenskega turizma

22 maja 2019 je v Rogaški Slatini, že tretjič zaporedoma, potekal  Zeleni dan slovenskega turizma. Osrednji dan slovenskega turizma je potekal pod okriljem Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia Green. Osrednja tema dneva je bila namenjena proučevanju podnebnih sprememb in njihovim vplivom na turizem ter podpis Vodne zaveze  s strani udeležencev dogodka, ki so tako potrdili svoje spoštovanje in  zavedanje o pomenu čiste pitne vode.

Pomemben del druženja je bil namenjen slavnostni podelitvi certifikacijskih plaket vsem nosilcem znaka Slovenia Green tistim turističnim destinacijam in ponudnikom, ki so se Zeleni shemi slovenskega turizma, trajnostno naravnemu nacionalnemu programu v upravljanju Slovenske turistične organizacije, pridružili v preteklem letu.
Med novimi prejemniki plakete znaka Slovenia Green Destination Silver  je zraven občin Sveta Ana, Brežice in Postojna tudi Občina Lenart.  V imenu Občine Lenart je plaketo prevzel župan občine, mag. Janez Kramberger. Podelili sta mu jo gospa Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in gospa Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.
ŽObčina Lenart je tako dokazala, da se trudi izpolnjevati zahteve blagovne znamke Slovenia Green opredeljene v Zeleni shemi slovesnkega turizma, da deluje kot Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija. Z znakom Slovenia Green Destination  Silver se bo tako na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.