fbpx Na vsebino
Ponedeljek, 21 Oktober 2019 11:23

Sporočilo za javnost - Včeraj zagorelo v podjetju Saubermacher

Včeraj pozno popoldan smo doživeli že peti požar odpadkov v letošnjem letu na območju naše občine. V Občini Lenart poudarjamo, da za te požare, ki se vrstijo drug za drugim ni opravičila. Ne glede na poročila inšpekcijskih služb smo v Občini Lenart prepričani, da je na ta način organizirana dejavnost skladiščenja odpadkov škodljiva do okolja, prebivalcev in zaposlenih.
Velikokrat sem že pozval pristojne službe in tudi občinski svetniki so na 1. izredni seji, ki je potekala 25. aprila letos, sprejeli sklep z zahtevo, da pristojni izvedejo vse postopke, ki bodo zagotovili varnost prebivalcem in zaposlenim in odpravo posledic vseh požarov na tem območju.

Vsa ta naša opozorila so verjetno tudi pripomogla, da je Vlada Republike Slovenije 29. avgusta 2019 sprejela Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list št. 53/19), ki je začela veljati 15. septembra letos in je namenjena varovanju okolja in varovanju človekovega zdravja v povezavi s skladiščenjem trdnih gorljivih odpadkov na prostem.
Pristojne inšpekcijske službe pozivamo, da z inšpekcijskimi nadzori resno pristopijo k nadzoru prilagajanja skladiščnih prostorov in postopkov skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem ne glede na prehodno obdobje. Kot lokalna skupnost bomo v skladu s sprejeto uredbo zahtevali, da nas upravljavci skladišč seznanijo z vrstami in največjimi količinami skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov v skladu s šestim odstavkom 6. člena omenjene uredbe, da bomo lahko dopolnili operativni gasilski načrt.
Dovolj nam je zapisnikov pristojnih inšpekcijskih služb, da pri pregledu skladišč niso našli kršitev, dejstvo je, da je pri skladiščenju nekaj hudo narobe, saj so naši občani in občanke ter naše okolje letos bili že petič izpostavljeni škodljivim vplivom gorenja odpadkov, ki so očitno posledica napak pri skladiščenju le teh. Razumemo tudi izvajalca, ki pravi, da imajo vrhunsko tehniko, ki se je spet pokazala kot učinkovita, samo žal občani in občanke te požare vidimo drugače, kar pomeni, da je potrebno izredno pozornost nameniti preprečevanju požarov, kajti pet požarov v enem letu je bistveno preveč za naše okolje, še posebej, če gledamo desetletno obdobje, ko jih praktično ni bilo.

Župan Občine Lenart
mag. Janez Kramberger