fbpx Na vsebino
Sobota, 23 November 2019 12:02

Končane 34. Maistrove prireditve na Zavhu

Na Zavrhu v Slovenskih goricah so se  konec tedna končale  že 34. Maistrove spominske prireditve. Skupaj so jih pripravili Občina Lenart, Turistično društvo Rudolfa Maistra Vojanova iz Zavrha in Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra iz Maribora. Lenarški župan mag. Janez Kramberger je skupaj s predstavniki Slovenske vojske ,s predsednico Zveze društev generala Maistra  mag. Lučko Lazarev Šerbec in predstavniki Maistrovih društev iz Cerkvenjaka in Maribora, položil venec h kipu Rudolfa Maistra pred obnovljeno Štupičevo vilo, v kateri je od lani na ogled zanimiva muzejska postavitev “Maister po Maistru”. Pred položitvijo je zaigrala lenarška pihalna godba, ki je že stalnica Maistrovih spominjanj na Zavrhu.

Po tem protokolarnem dejanju  so v  završkem domu kulture  predstavili tesnega Maistrovega sodelavca, sicer slovenskogoriškega rojaka iz Nadbišca, prof. Frana Voglarja, ki je bil po prevratu leta 1918 tajnik Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru. Fran/Franjo/Voglar je bil  politik in šolnik. Rodil se je  5. oktobra 1877 v Nadbišcu pri  Voličini  v Slovenskih goricah kmetu Vidu in Ivani, rojeni Kocbek, umrl pa 17. oktobra 1925 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskoval v Spodnji Voličini, klasično gimnazijo pa  v Mariboru (1890–1899). Študij  klasične filologije in slavistike na Dunaju (1899–1903), je leta 1904  uspešno zaključil z diplomo. Kot suplent je učil na gimnaziji v Celju (1903–1905) in Št. Pavlu v Labotski dolini (1906–1912), potem je bil v Mariboru profesor na klasični gimnaziji (1912–1921) in na realki (1917 – 1918) ter od  leta 1922 do smrti  leta 1925 ravnatelj ženskega učiteljišča.Narodno politično je začel delovati v Mariboru med  prvo svetovno vojno, ko je delal v različnih organizacijah. Septembra 1918 je postal  tajnik Narodnega sveta za Štajersko in v njem zavzeto deloval kot eden najtrdnejših Maistrovih podpornikov in zvestih sodelavcev.

Vse udeležence prireditve, ki je bila lepo obiskana, je nagovoril in pozdravil lenaški župan mag. Janez Kramberger in izpostavil pomen završkega spominjanja na Maistra in njegovo soborce za severno slovensko mejo.Duša Maistrovega spominjanja na Zavrhu, prof.  Aleš Arih pa je izpostavi, da bodo prihodnje leto že 35. spominske prireditve na katere se je treba še posebej pripraviti. V imenu Domovinskega društva generala Maistra Maribor je podelil tri spominske medalje Rudolfa Maistra, ki so jih prejeli Božo Čobec, dr. Maja Toš in prof. Igor Zemljič. Obiskovalce, med katerimi je bil tudi vnuk generaa Maistra Borut Maister, je nagovorila tudi predsednica TD Rudolf Maister Vojanov iz Zavrha Barbara Klemenšak. Zahvalila se je vsem organizatorjem za vestno delo  v vseh letih spominjanja na Maistra, kit raja na Zavrhu že od leta 1961. Vnovič je  izrekla zahvalo lenarški občini za njen prispevek k ureditvi Štupčeve vile in spominskega muzeja z okoljem. S tem je kraj veliko pridodbil in postal še privlačnejši za številne obiskovalce od blizu in daleč.

Marjan Toš

FRAN VOGLARFotografija: Na 34. Maistrovih prireditvah na Zavrhu so se spomnili zaslužnega slovenskogoriškega rojaka in Maistrovega sodelavca prof. Frana Voglarja, ki je bil doma iz Nadbišca ( arhiv NUK)