fbpx Na vsebino
Ponedeljek, 13 Julij 2020 07:21

Podpis dogovora o vključitvi Občine Lenart v izvajanje projekta za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«

V petek, 19. junija 2020, je v sejni sobi Občine Lenart potekal podpis dogovora o vključitvi Občine Lenart v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije z nazivom »Občina po meri invalidov« 2020.
Delovnega srečanja so se udeležili predstavniki ZDIS-a:

- Stanislava Tamše, namestnica predsednika projektnega sveta Zveze za projekt ''Občina po meri invalidov'',
- Lea Kovač, članica projektnega sveta,
- Ivan Pavlič, član projektnega sveta,
- Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka Zveze.

Predstavniki Sveta za invalide, kateri je bil potrjen na 7. Redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne 19.12.2019:
- mag. Igor Plohl, predsednik,
- Dušan Derganc, član,
- Šuman Emilija, članica,
- Urška Možina, članica,
- Jasmina Gruden, članica.

Predstavniki Občinske uprave Občine Lenart:
- mag. Janez Kramberger, dr. vet. med. – župan,
- Jože Dukarič, višji svetovalec za družbene dejavnosti,
- Mirko Kojc, referent,
Mojca Guzej, računovodstvo.
Mag. Igor Plohl je predstavnikom ZDIS-a predstavil aktivnosti za leto 2020 iz akcijskega načrta. Zaradi epidemije je večina aktivnosti prestavljena na jesenski čas, prav tako so se zamaknili izvedbeni roki investicij.
Predstavniki Zdis-a so Svetu za invalide predlagali sklic še ene okrogle mize, v katero bi vključili predstavnike društev slepih in slabovidnih, ter gluhih in naglušnih. V mesecu septembru bo ponovni obisk predstavnikov ZDIS-a. Takrat bi tudi opravili terenski ogled centra Lenarta.