fbpx Na vsebino
Ponedeljek, 09 November 2020 09:19

Izšla publikacija Obrazi Zavrha

Na Zavrhu v Slovenskih goricah so leta 2018 ob stoletnici bojev za severno mejo v povsem prenovljeni Štupičevi vili uredili novo muzejsko zbirko z naslovom »Maister po Maistru«. Gre za sodobno postavitev s korektno večplastno predstavitvijo tako Maistra, kot njegovih sodelavcev in seveda tudi domačinov Zavrha ter njihovih prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na generala Maistra in njegov čas. Tradicija spominjanja na generala Maistra se je na Zavrhu in v Slovenskih goricah nasploh kljub občasnim organizacijskim vzponom in padcem, ohranila in letos bi se morale zgoditi že 35. Maistrove prireditve. Zaradi epidemije z virusom covid – 19 jubilejnih priredtev na Zavrhu ne bo, je pa pred dnevi izšla spominska fotomonografija z naslovom Obrazi Zavrha. 35 let Maistrovih prireditev na Zavrhu.

Knjiga Obrazi Zavrha, ki sta jo izdala in založila Občina Lenart in Domovinsko društvo generala Maistra iz Maribora, je svojevrstno posvetilo 35-letnici Maistrovega spominjanja na Zavrhu. Je neke vrste »krona« dosedanjih prizadevanj in hkrati sklepno dejanje muzejske postavitve iz leta 2018 v obnovljeni Štupičevi vili. Pot po razstavi »Maister po Maistru« se namreč zaključi z listanjem po fotoknjigi z naslovom »Obrazi Zavrha«. Ko se je leta 2018 razstava odprla, smo njeni avtorji obljubili, da bomo knjigo dopolnili in izdali še nekoliko zajetnejšo publikacijo, kar smo ob 35-letnici organiziranih Maistrovih prireditev tudi storili. Knjiga potrjuje izvirnost in plemenitost završkih prireditev in dogodkov, ki so se zgodili med preprostimi ljudmi z najboljšim namenom, da tisti, ki so sooblikovali narodno zgodovino, ne bi šli v pozabo. Knjiga je namenjena vsem obiskovalcem Zavrha, ki jih zanimajo izvirne podobe nastajanje tega »Maistrovega svetišča« v Slovenskih goricah in vsem, ki so to svetišče gradili in bi radi spomine nanj trajno ohranili tudi za svoje naslednike. Knjiga je hkrati namenjena bodočim raziskovalcem Zavrha, dijakom in študentom in seveda tudi zgodovinarjem, ki bodo upoštevajoč časovno distanco temu dogajanju dali celovito in objektivno historično vrednost.
Knjigo Obrazi Zavrha je uredila dr. Maja Toš, lektorica je bila prof. Andreja Lep, naslovnica in notranja podoba knjige pa je delo mlade oblikovalke Rebeke Škrlec. Za tisk jo je pripravila Kreativna Pika iz Lenarta, izšla pa je v nakladi 500 izvodov.

Dr. Marjan Toš