fbpx Na vsebino

KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Torek, 01 December 2020 10:00

POROČILO ŽUPANA NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENART, 26.11.2020

Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, je na seji občinskega sveta, ki je potekala na daljavo preko spleta,  26.11.2020, ob 16. uri predstavil  dogajanje in tekoče investicije na območju občine Lenart.

 

Poudaril je naslednje zadeve:
OBČINSKI PRAZNIK je zaradi epidemije  potekal brez prireditev, občanom smo poslali voščilo  in obvestilo o prejemnikih občinskih priznanj.

Priznanja bodo podeljena, ko se bo izboljšalo epidemiološko stanje in bo omogočeno druženje.

Župan je predstavil tudi stanje investicij, in sicer:

ČISTILNA NAPRAVA VOLIČINA
Investicija čistilne naprave s kolektorjem do novega naselja v  Voličini je zaključena, plačana, pridobljeno je uporabno dovoljenje, naprava je v poskusnem obratovanju.

ČISTILNA NAPRAVA LENART
Ministrstvo za okolje in prostor je ponovno poslalo zahtevo za dopolnitev. Izvedli smo razpis za nadzor in promocijo. S strani pristojnih služb na Ministrstvu je obljubljeno, da bomo sklep za odobritev  sredstev za gradnjo čistilne naprave prejeli v decembru.

LOKALNI NAMAKALNI SISTEM SELCE
Dela potekajo kot je  načrtovano, rok izvedbe je podaljšan do konca marca 2021, ker je potrebno sanirati še plaz ob vodnem zajetju.

INVESTICIJE V NOVI POSLOVNO INDRUSTRIJSKI CONI
Zgrajenih je 120 m ceste in ostala infrastruktura, v krožišču, ki ga je uredila Direkcija za infrastrukturo RS je Občina Lenart  postavila mlinsko kolo, ki je povezano s tradicijo mlinarstva v Lenartu.
Z investicijami je povezana tudi otvoritev nove trgovine Spar, ki je bila brez spremljajočega dogodka.

GRADNJA INFRASTRUKTURE V LORMANJU
Cesta proti Strmi gori je asfaltirana, zgrajena je javna razsvetljava, namestiti je potrebno še hitrostne ovire. V prihodnjem letu bo izvedena rekonstrukcija ceste, ki vodi skozi Lormanje. Pridobiti je potrebno še soglasje za podvrtanje avtoceste za gradnjo cevovoda, da bo omogočeno črpanje odpadnih vod in odvajanje le-teh v čistilno napravo.

PARKIRIŠČE NA ŠRC POLENA
Dela so zaključena, položene so tudi travne plošče, parkirišče bo kmalu v uporabi.

GRADBENA DELA V ULICI ELE KRISTL IN PREŽIHOVI ULICI V LENARTU
Dela  so zaključena, cesta je asfaltirana, zgrajena je vsa komunalna infrastruktura.

PROJEKT OVTARJEV PLAC- 1. FAZA
Zaključena je 1. faza  obnove lenarške tržnice, zgrajena  je tudi ograja z nadstrešnicami.  Preplastitev tržnice s tlakovci se bo nadaljevala v prihodnjem letu.

OBNOVA FASADE NA »STARI ŠOLI« V VOLIČINI
»Stara šola« je ena najstarejših  stavb v centru Voličine,  dobila je svež, urejen videz, saj je obnovljena fasada.

ASFALTIRANJE ODSEKA CESTE ZAVRH - NADBIŠEC
V celoti je zaključena rekonstrukcija ceste od Maistrovega stolpa v Zavrhu proti Nadbišcu.

NOVA IGRALA NA OTROŠKEM IGRIŠČU V LENARŠKEM MESTNEM PARKU
V  Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika  so urejena nova igrala, ki bodo otrokom omogočala varno in ustvarjalno igro.

NAČRTOVANE INVESTICIJE DO KONCA LETA
Načrtujemo, da bo do konca leta dokončanih še več obnov odsekov cest, in sicer v Ulici heroja Lacka,  na Ptujski cesti,  v Voličini, v Selcah in v Žerjavcih, če bodo izvedbo del dopuščale vremenske razmere.

BOŽIČNI IN NOVOLTENI PRAZNIKI
Zaradi epidemiološkega stanja v Lenartu ne bo božično- novoletnih prireditev, izvedli bomo praznično osvetlitev v Lenartu, v Voličini, v Selcah in v Zavrhu. Praznično vzdušje bomo z osvetlitvijo ustvarili tudi v lenarškem parku.

OBDARITEV OTROK
Kot vsako leto bo Občina Lenart tudi letos poskrbela za božično obdaritev več to 600 otrok. Pri raznašanju daril bodo pomagali svetniki krajevnih skupnosti.