fbpx Na vsebino
Četrtek, 18 Februar 2016 18:16

Svetniki nasprotujejo izpostavi Centra za tujce

Svetniki Občine Lenart so se v četrtek, 18. februarja, sestali na 1. izredni seji na kateri so obravnavali namero o ustanovitvi začasne izpostave Centra za tujce. Svetniki so na seji sprejeli naslednji sklep:

»Občinski svet Občine Lenart nasprotuje nameri o ustanovitvi začasne izpostave Centra za tujce na lokaciji objekta, ki se nahaja na naslovu Zamarkova 1/b, 2230 Lenart (bivši hotel Črni les), kot tudi drugim oblikam namestitve beguncev ali migrantov na tem naslovu. Občina Lenart zahteva od pristojnih ministrstev in Vlade Republike Slovenije, da pred namenom vzpostavitve Izpostave ali druge oblike centra za tujce, namestitvenega ali drugega centra za nastanitev predhodno pridobi soglasje lokalne skupnosti. Sklep velja z dnem sprejetja in zavezuje vse organe Občine Lenart ter se objavi na uradni spletni strani in se posreduje Ministrstvu za notranje zadeve RS in Vladi Republike Slovenije.« V obrazložitvi sprejetega sklepa pa so zapisali: "Občina Lenart je bila ponovno, zgolj neuradno, obveščena o »pripravljenosti« namestitvenega centra Črni les v bližini naselja Lenart. Tokrat se govori o možnosti ureditve izpostave centra, kot je center za tujce v Postojni, torej o trajnejši obliki namestitve beguncev zaprtega tipa v objektu bivšega hotela. Včeraj, dne 17.02.2016 smo v zvezi s tem posredovali na pristojno ministrstvo pisno zahtevo za pojasnilo, ki je priloženo h gradivu za sejo Občinskega sveta Občine Lenart. Na podlagi zahteve smo po e - pošti (ob 17.42) prejeli pojasnilo Policijske uprave, ki ga je posredoval Rafael Viltužnik, iz katerega izhaja, da bi se naj v objektu, na naslovu Zamarkova 1/b, bivši hotel Črni les, vzpostavila začasna izpostava Centra za tujce Postojna. Nadalje, da naj bi šlo za zaprti tip objekta, kjer se osebe, nastanjene v objektu, ne bi prosto gibale izven območja centra, ki bo primerno tehnično in fizično varovan. V izpostavi bodo nameščeni tujci v postopku vračanja po določilih Zakona o tujcih. Vodenje izpostave bo izvajala Policija. Tudi tokrat smo, podobno kot v jeseni lanskega leta, o nameri obveščeni po tem, ko je več kot očitno odločanje o tej zadevi že steklo, ali je morda že zaključeno. Občina Lenart je imela priložnost spoznati delovanje takrat še nastanitvenega centra v praksi. Sled navedenega je oblika trajnejše ali celo zaprte namestitve migrantov, oziroma v tem primeru tujcev v postopku vračanja, toliko bolj neprimerna, saj objekt in lokacija za tovrstno namestitev nista primerna. Za objekt takih karakteristik (izpostava centra za tujce) je potrebno upoštevati tudi mnenje lokalne skupnosti, še več, skladno z veljavno zakonodajo je gotovo potrebno soglasje lokalne skupnosti in tudi drugih institucij, kar je v tem primeru popolnoma spregledano. Ker država ni v izrednem in vojnem stanju, zakonodaja velja, zato jo je tudi pristojno Ministrstvo, ki vodi postopke v zvezi z izpostavo centra za tujce dolžno upoštevati in izvajati. Tudi ni potrebe, da se postopki vodijo »po hitrem postopku«, mimo volje državljank in državljanov ali lokalne skupnosti. Kljub javnim izjavam predstavnika ministrstva in ministrice v podobnih primerih, o upoštevanju volje lokalnega prebivalstva, lahko ugotovimo, da se ponovno enostransko vodijo aktivnosti brez predhodnih obvestil, kar kaže na dejstvo, da Vlada in pristojno ministrstvo sploh nimata namena upoštevati volje lokalne skupnosti in lokalnega prebivalstva, temveč zadeve urediti enostransko, kar pa gotovo ne more biti podprto s strani lokalne skupnosti. To dejstvo je toliko bolj zaskrbljujoče, ker smo lahko v medijih zasledili, da je določenim lokalnim skupnostim bila podana možnost, da se opredelijo o nastanitvenih centrih v njihovih okoljih, npr. Kidričevo, Kranj ipd., torej bi upoštevanje lokalne skupnosti veljajo toliko bolj za kakršno koli trajnejšo ali stalno obliko namestitve, še bolj pa za objekt zaprtega tipa, oziroma Izpostavo Centra za tujce Postojna, kot izhaja iz sporočil. Sled navedenega, mnenja občank in občanov, zaradi poteka dosedanjih postopkov, odnosa pristojnih in neupoštevanja veljavne zakonodaje, lokalna skupnost lahko sprejme zgolj negativno stališče do takšne namere. Predlagamo, da Občinski svet sprejme sklep, da bivši hotel Črni les ni primeren niti za namestitveni center niti za stalni center za namestitev migrantov oziroma beguncev in taki vzpostavitvi nasprotujemo. Prav tako zahtevamo, da se o vseh namerah v zvezi s problematiko migrantov, tudi na morebitnih drugih lokacijah na območju občine Lenart, najprej pridobi soglasje lokalne skupnosti, šele nato se naj vodijo postopki ureditve kakršnih koli centrov in podobnih objektov, ki pa morajo biti urejeni in vzpostavljeni v objektih, ki so za to primerni. Bivši hotel gotovo ni primerna lokacija za zaprti tip namestitve tujcev, saj za to niso zagotovljeni niti osnovni tehnični in drugi pogoji. Občanke in občani občine Lenart so s prostovoljnim delom, prispevki in aktivnostmi ob namestitvi beguncev v jesenskem obdobju, tudi z delom v Šentilju, izkazali strpnost in pripravljenost pomagati migrantom in beguncem, zato lokalna skupnost aktualnih dogodkov, načina odločanja in ravnanja pristojnih služb ne more razumeti, jih ne podpira, zato ji ni dopuščena drugačna odločitev, kot tista, ki je zapisana v predlogu sklepa"