fbpx Na vsebino
Torek, 07 Junij 2022 13:43

Občini Lenart obnovila certifikat Slovenia Green Destination Silver

Foto: arhiv STO Foto: arhiv STO

Slovenska turistična zveza (STO) je leta 2019, na osnovi ocene njenega akreditnega partnerja Tovarne trajnostnega razvoja turizma, Občini Lenart za obdobje treh let podelila certifikat Slovenia Green Destination Silver. Ocenjena je bila na osnovi kriterijev mednarodnega standarda Green Destination, po vstopu v Zelene shemo slovenskega turizma leta 2018. Občina se je Zeleni shemi pridružila z željo po večji prepoznavnosti in razvoju v okviru turistične panoge. Zavezala se je k trajnostnemu turizmu, ki ne pomeni samo povečanja števila obiskovalcev, ampak tudi skrb in osveščanje ponudnikov, obiskovalcev in prebivalcev o ohranjanju narave, pokrajine in kulturne dediščine.

V letošnjem letu je zaprosila za recertificiranje in v maju ponovno prejela znak Slovenia Green Destination Silver. Uradno je bil znak podeljen na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki je letos potekal v sredo, 25. maja, v Krškem na posestvu Tri lučke. Letos je prejelo znak Slovenia Green 56 nosilcev, od tega 53 ponudnikov in 3 destinacije. Zelena shema tako šteje kar 198 nosilcev znaka Slovenia Green od tega je 140 ponudnikov in 58 destinacij.

Osrednja tema Zelenega dneva se je osredotočala na odpadke v turizmu in zmanjševanje njihovega odtisa v okolju. Namreč, v času pandemije covid-19 se je raba plastike za enkratno uporabo izjemno povečala. Pridobljeni znak izkazuje, da je občina pri svojem razvoju pravilno usmerjena, kar pomeni veliko novega dela in obveznosti za prihodnja tri leta.