fbpx Na vsebino
Sobota, 15 Januar 2022 15:35

Gradnja čistilne naprave v Lenartu poteka po predvidem terminskem planu

Občina Lenart je z izbranim izvajalcema CID d.o.o. iz Kopra in Komunalo Slovenske gorice je 10. septembra lani podpisala pogodbe o izvedbi centralne čistilne naprave, s fekalno postajo s tlačnim vodom in delom kanalizacije v Lenartu. Takoj po podpisu pogodb so pristopili k uvedbi v delo na sami lokaciji čistilne naprave, ki je največji in najzahtevnejši podprojekt v projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Lenart.
Z mesecem oktobrom so se dela pričela na sami čistilni napravi kot objektom, ki mora biti najprej zgrajen in sicer: Izvedeni so izkopi za naknadna usedalnika in črpališče blata iz usedalnika,
izveden je izkop in betonska dela za nitrifikacijski bazen, izvedena so dela na obstoječih primarnih bazenih s pranjem in izveden je odvoz obstoječega blata z muljem v količini cca. 500 m3. Izvajajo se dela za nadvišanje obstoječih bazenov in izvedene so talne plošče za dehidracijo. Kljub zimskemu času dela potekajo v skladu s terminskim planom, manjše zastoje lahko pričakujemo zaradi delnega izostanka delavcev zaradi COVID 19.

Do konca lanskega leta je bilo izvedenih del v vrednosti 397.316,10 € brez DDV.
Kot je povedal Avgust Zavernik iz občinske uprave Občine Lenart bodo konec
januarja odprli še dve gradbišči v sklopu tega projekta in sicer rekonstrukcijo kanalizacije z regulacijskim bazenom v Kidričevi ulici in pričeli bodo z gradnjo tlačnega voda iz smeri čistilne naprave Globovnica.