fbpx Na vsebino
Nedelja, 15 Marec 2020 08:33

ODREDBA o zaprtju gostinskih in drugih lokalov na območju Občine Lenart

Župan Občine Lenart na podlagi 30. in v 32. Člena Statuta Občine Lenart  (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017), sklepov Seje širšega kriznega štaba Republike Slovenije z dne 14.3.2020, v povezavi z  3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja

O D R E D B O o zaprtju gostinskih in drugih lokalov na območju Občine Lenart

1. člen

Skladno z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje  in Ministrstva za zdravje RS, iz preventivnih razlogov,  preprečevanja  morebitnega širjenja okužb ter varovanja zdravja ljudi,   o d r e j a m   zaprtje vseh lokalov na območju občine Lenart, ki ne opravljajo dejavnosti za nujno življenjsko oskrbo občanov in občank. Odredba o zaprtju lokalov se nanaša na gostinske lokale, frizerske, kozmetične salone, fitnes-e in druge objekte namenjene skupnemu rekreiranju občanov, ter druge lokale kjer prihaja do zbiranja večjega števila uporabnikov in niso namenjeni nujni življenjski preskrbi občanov.

2. člen

Ta odredba velja od danes, 15. marca 2020 do preklica, oziroma dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Lenart, dne 15. marca 2020

mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
župan

Dokument.pdf