fbpx Na vsebino
Petek, 23 December 2016 12:09

1. Javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric - sklad EKSRP

 

Rok za oddajo vlog: torek, 28.2.2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave na sedež LAS)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 249.779,43 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 85 %. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 2.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore je 40.000 EUR. Če se operacija izvaja v fazah, posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Vloge na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti ali po pooblaščenem izvajalcu poštnih storitev na naslov: Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. - za LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali osebno dostaviti na isti naslov (v okviru delovnega časa). Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 28. 2. 2017, do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

Informacije o javnem pozivu: Informacije so na voljo od 3. 1. 2017 do 21. 2. 2017, na sedežu LAS, po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 13. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 21. 2. 2017. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 22. 2. 2017. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.

Delavnica za pripravo operacij in vlog na javni poziv bo na sedežu LAS, Trg osvoboditve 9, v Lenartu, 25. 1. 2017 ob 15.30 uri.

Dokumentacija (desni klik in odpri povezavo v novem zavihku):

Besedilo 1. Javnega poziva LAS Ovtar Slovenskih goric – sklad EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije EKSRP (.pdf)

Vloga za prijavo operacije EKSRP (.doc)

Finančni načrt operacije – stroškovnik (.xls)

Obrazec za opremo ovojnice

Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov LAS Ovtar Slovenskih goric

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16)

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije