fbpx Na vsebino
Petek, 15 September 2017 13:47

Javni poziv zlatim maturantom in uspešnim študentom Občine Lenart

Občina Lenart obvešča dijake, s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v šolskem letu 2016/2017 postali zlati maturanti in diplomante dodiplomskega in podiplomskega študija, s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v študijskem letu 2016/2017 dosegli povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti 9,1 ali več, da oddajo na Občino Lenart prijavo oziroma vlogo.

Zlatim maturantom in uspešnim študentom, ki izpolnjujejo vse pogoje, Občina Lenart podeli denarno nagrado.
Prijavo oziroma vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oziroma na internetni strani www.lenart.si. Razpisno obdobje za prijavo je do 15. oktobra 2017.

Številka: 603-4/2017
Datum:  15.09.2017

mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.

Župan