fbpx Na vsebino

KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Petek, 02 Februar 2018 13:18

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladi Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.
Namen štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

 

Cilj javnega razpisa je dodelitev 1000 štipendij za izobraževanja za poklice:

- kamnosek/kamnosekinja

- mehatronik operater/operaterka

- izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

- instalater/instalaterka strojnih instalacij

- oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

- elektrikar/električarka

- avtokaroserist/avtokaroseristka

- pek/pekarka

- slaščičar/slaščičarka

- mesar/mesarka

- tapetnik/tapetničarka

- mizar/mizarka

- zidar/zidarka

- klepar-krovec/kleparka-krovka

- izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje

- tesar/tesarka

- slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

- pečar/pečarka

- gozdar/gozdarka

- dimnikar/dimnikarka

- steklar/steklarka

Dvojezični izobraževalni programi:

- ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

- mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

- strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

- kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Za štipendijo lahko zaprosijo le dijaki 1. letnikov, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič pričeli z izobraževanjem za zgoraj naštete poklice.

Višina mesečne štipendije znaša 100 evrov. Štipendijo za deficitarne poklice je mogoče prejemati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.

Vlogo za dodelitev štipendije je mogoče vložiti na predpisanem obrazcu pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Rok za oddajo začne teči 15. 6. 2018 in se izteče 20. 9. 2018.

POMEMBNE INFORMACIJE:

- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;

- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

- dijak lahko istočasno s štipendijo za deficitarne poklice prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo;

- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

QR za 250.jr.jpg

Javni razpis je objavljen na spletni strani, na naslovu: http://www.sklad-kadri.si