fbpx Na vsebino

KONTAKTNI PODATKI ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE LENART
02 729 13 48 ali
obcina@lenart.si ali mobilne številke 041 496 994 in 041 654 931                        

#OstaniDoma #OstaniZdrav

Petek, 03 Avgust 2018 13:02

Le skupaj lahko spremenimo odnos do pitja alkohola v Sloveniji

Podatki kažejo, da spada Slovenija med države z največjo porabo alkohola na posameznega prebivalca na svetu. Posledice velike porabe se kažejo tako na zdravju posameznika, ki prekomerno pije alkohol, kot tudi na ravni celotne družbe.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato v letu 2016 začel s projektom SOPA, katerega kratice pomenijo Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola in bo trajal do konca leta 2020. V pristopu SOPA sodelujejo profili iz zdravstvenega in socialnega sektorja ter s področja zaposlovanja in nevladnih organizacij oz. izvajalci, ki se vsakodnevno srečujejo tudi z ranljivimi skupinami po Sloveniji in imajo veliko izkušenj s terena. Pristop vključuje še občine, policijo in medije. Pristop po Sloveniji zajema 18 t.i. lokalnih okolij, med njimi tudi lokalno okolje Lenart, ki z medsektorskim sodelovanjem naslavljajo alkoholno problematiko. Odnos do pitja alkohola je namreč potrebno nagovarjati celovito in sistematično, sodelovanje različnih poklicev znotraj 18 lokalnih okolij po Sloveniji pa postavlja dobre temelje, da nam bo v treh letih skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo pomembno prispevali k reševanju te problematike.

Slovenija namreč spada med “mokre kulture”, kar se kaže v tem, da je pitje alkohola, kljub škodljivim posledicam, družbeno splošno sprejemljivo in v tem, da mnogi pijejo alkoholne pijače, ker jim slednje predstavljajo način sproščanja ali družbeno vezivo, saj so del takih ali drugačnih praznovanj in pomembnih življenjskih dogodkov. Družba znotraj tovrstne kulture tolerira čezmerno pitje in njegove posledice, ki se pojavljajo tako na zdravstvenem in socialnem  področju posameznika.

Slovenija skupaj z državami Evropske unije, Norveško in Švico po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, tvori regijo, kjer živijo največji porabniki alkohola na svetu. Poraba je v tej regiji dvakrat višja od svetovnega povprečja. Slovenija pa izstopa tudi znotraj te regije. V obdobju od leta 2003 do leta 2014 je Slovenija imela višjo porabo alkohola v litrih čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, v primerjavi z omenjeno regijo in tudi v primerjavi z EU. Glede na rezultate raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog v Sloveniji iz leta 2016 narašča tudi odstotek oseb, ki se opijajo enkrat ali trikrat mesečno ali pogosteje, kar je skrb vzbujajoče. Ocenjuje se, da je s pitjem alkohola v Sloveniji vsako leto povezanih za okoli 234 milijonov evrov različnih stroškov.

Pristop SOPA stremi k zmanjšanju alkoholne problematike v Sloveniji in s tem k doprinosu zdravja v družbi. Sam pristop temelji na treh kratkih ukrepih. Kratki ukrep 1 se najbolj poglobljeno ukvarja s posameznikom, ki tvegano ali škodljivo pije. V lokalnem okolju Lenart ga bodo izvajali izbrani zdravniki družinske medicine, zdravniki medicine dela, prometa in športa, zdravstveni delavci v patronažnem varstvu in ambulantah družinske medicine ter delavci Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Lenart ter izbrani zaposleni na Centru za socialno delo Lenart. Kratki ukrep 2 se nanaša na informiranje o škodljivosti čezmernega pitja alkohola ali na usmeritev pacientov k virom pomoči pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola. Tega bodo izvajali določeni zdravniki specialisti iz različnih področji specialnosti. Kratki ukrep 3 pa se nanaša na pristop, ki ga bodo izvajali izvajalci, ki vsakodnevno delajo z ranljivimi skupinami po Sloveniji in prav tako temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega pitja alkohola in usmeritvi posameznikov k ustreznim virom pomoči. V lokalnem okolju Lenart bodo kratki ukrep 3 izvajale vsebinsko primerne nevladne organizacije in izbrani izvajalci Urada za delo Lenart.

Pristop SOPA podpira in v njem aktivno sodeluje tudi sama občina Lenart ter policijska postaja Lenart.

K sodelovanju lepo vabljeni tudi vi, dragi občani občine Lenart. Kajti le z vašim aktivnim sodelovanjem, podporo in pozitivnim odzivom smo lahko uspešni na poti zmanjšanja alkoholne problematike tako v  vaši občini, kakor tudi v celotni Sloveniji!

Vse pomembne informacije tako o SOPA pristopu kot o tveganem in škodljivem pitju ter o posledicah tovrstnega početja, lahko najdete na spletni strani www.sopa.si. Prav tako lahko na omenjeni spletni strani, preko kratkega vprašalnika, dobite grobo oceno svojega vzorca pitja, ki nakazuje, kje se gibljete glede na meje tveganega pitja alkohola. S kvizom se lahko preizkusite tudi v poznavanju dejstev o alkoholu. Na enem mestu pa so zbrane tudi vse kontaktne informacije možnih virov pomoči po Sloveniji.