fbpx Na vsebino
Torek, 07 Maj 2019 07:48

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI LENART

Obvestilo za občane občine Lenart

Podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., v povezavi z akcijo zbiranja kosovnih odpadkov obvešča občane občine Lenart, da bo akcija zbiranja kosovnih odpadkov v občini Lenart izvedena v dve terminih in sicer

- v KS Voličina, naselja Spodnja Voličina, Selce, Zavrh, Črmljenšak, Dolge Njive, Vinička vas, Močna, Gradenšak, Hrastovec, Nadbišec, Rogoznica, Spodnje Partinje, Straže, Šetarova, Zamarkova, Zgornja Voličina, Lormanje v soboto, dne 11.05.2019 ter

- v KS Lenart, naselja Lenart, Radehova, Spodnji Žerjavci, Spodnji Porčič, Zgornji Žerjavci, v soboto, dne 18.05.2019.

Občane želimo posebej opozoriti, da se bodo letos v akciji zbiranja kosovnih odpadkov prevzemali zgolj kosovni odpadki ter dodatno še odpadna električna in elektronska oprema ter kovine.

 

Vsi ostali odpadki, ki ne sodijo med kosovne odpadke, kot so na primer:

 • nevarni odpadki,
 • mešani komunalni odpadki,
 • azbestna kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest,
 • gradbeni odpadki,
 • steklo,
 • zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki,
 • jedilno olje,
 • avtomobilske in druge pnevmatike,
 • deli avtomobilov,
 • obleke in oblačila,
 • embalažni materiali,

se ne bodo prevzemali in se bodo pustili na prevzemnem mestu, zato občane prosimo, da jih ne nastavljajo na prevzemna mesta.

Vse vrste komunalnih in tudi nekomunalnih odpadkov, imate uporabniki možnost oddati v zbirnem centru komunalnih odpadkov v Spodnjem Porčiču 4a, Lenart ali pa naročite odvoz odpadkov neposredno z izbrane lokacije.

Vaš Saubermacher Slovenija

Navodilo za ločevanje odpadkov najdete tukaj: POVEZAVA.