fbpx Na vsebino

Občina Lenart obvešča, da je Uprava za zaščito in reševanje RS dne, 12.8.2022 izdala:

Sklep št. 844-18/2022-13 – DGZR o ocenjevanju škode zaradi posledic suše v letu 2022 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah. 

Oškodovanci izpolnjene in podpisane obrazce – obrazec 2 vložijo na Občino  Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah  v času uradnih ur ali po elektronski pošti na el. naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., najkasneje do konca dne 20.9.2022.

OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI

OCENA ŠKODE  V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI (PDF)

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

SKLEP

ŠIFRANT

V sredo, 24. avgusta, so v Lenartu podpisali dve gradbeni pogodbi za gradnjo kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice.
Prvo gradbeno pogodbo za del kolesarske povezave Lenart – Benedikt sta z izvajalcem POMGRAD, gradbeno podjetje d. d. za traso Lenart - Benedikt podpisala župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in župan Občine Benedikt Milan Repič. Trasa kolesarske povezave se začne z navezavo na obstoječo kolesarsko povezavo v trgovsko-poslovni in industrijski coni Lenart v smeri Benedikta do avtobusne postaje Ženjak. Kolesarska povezava poteka kot enostransko dvosmerna kolesarska pot, širine 2,5 metra. Po predmetni pogodbi je predvidena izgradnja kolesarske povezave v dolžini štiri kilometre, in sicer 3.464 metrov po območju Občine Lenart in 537 metrov po območju Občine Benedikt. Kolesarska povezava poteka tudi čez obstoječi cestni premostitveni objekt čez potok Ročico, ki je dotrajan, zato je v pripravi projekt (naročnik DRSI) za gradnjo nadomestnega premostitvenega objekta čez Ročico. Pogodbena vrednost oddanih del skupaj znaša 1.653.399,20 evrov brez DDV, od tega Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj zagotavlja 1.356.425,26 evrov.
Drugo pogodbo sta podpisala predstavnik izvajalca Sašo Horvat, direktor podjetja LIPA, proizvodno trgovska zadruga z. o. o. in župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger. Po predmetni pogodbi je predvidena izgradnja dela kolesarske povezave na trasi Jarenina – Lenart – Zgornja Senarska, na relaciji Lormanje – Spodnja Voličina. Ta trasa poteka od začetka naselja Spodnja Voličina skozi naselji Lormanje in Šetarova do podvoza pod avtocesto v Občini Lenart v dolžini 4.140 metrov. Pogodbena vrednost oddanih del znaša 1.191.3890,95 evra brez DDV, predvidena vrednost oddanih del brez DDV financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kolesarska povezava bo pretežno dvosmerna enostranska kolesarska pot.

Po obeh pogodbah je predviden začetek gradnje 1. september 2022 in zaključek investicije pa je predviden v prvi polovici leta 2023.

Slovenske gorice so bogatejše za solarne polnilne klopi, ki so jih občine pridobile v sklopu projekta Zelene Slovenske gorice. V Lenartu so klop postavili v centru Lenarta v stavbi, kjer se nahajata Upravna enota Lenart in Občina Lenart. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Solarna klop je dolga 2 metra in visoka slaba 0,5 metra. Nanjo so nameščene sončne celice v velikosti 500 mm. S pomočjo solarnih modulov si lahko z zeleno energijo brezplačno polnite svoje mobilne naprave. Vaš mobilni telefon z vgrajenim QI sistemom lahko polnite tako, da ga samo položite na brezžični polnilec na vrhu klopi ali pa uporabite enega izmed štirih od USB izhodov za polnjenje. Prav tako je v bližini klopi nenehno na voljo 4G internetne povezave z dosegom 10-20 metrov okoli klopi. Na novo pridobitev se je odzval tudi župan mag. Janez Kramberger povedal:
»Veseli smo vsake nove, sodobne in seveda tudi zelene pridobitve v našem kraju. Po premisleku smo izbrali lokacijo pred občino, saj se tukaj velikokrat zadržujejo starejši in tudi otroci, ki si bodo lahko, v kolikor bodo to potrebovali, napolnili mobilni telefon ali drugo pametno napravo. Naša občina je pridobila certifikat Slovenia Green Silver zato verjamem, da se bo ob obisku našega centra tudi kateri izmed turistom ustavil na tej klopi in si napolnil svojo napravo. Trudimo se, da izvajamo projekte, ki so prijazne tako našim prebivalcem, kot tudi okolju.«

Občinska avla Jožeta Hudalesa v Lenartu te dni diši nekoliko drugače. V njej je na ogled postavljena tradicija vinogradništva, vinarstva, povezana s krajinsko tematiko Slovenskih goric skozi likovna dela. Razstavljenih je 25 likovnih del, ki so jih pripravili: Klara Alatič, Nika Arnuš, Milan Ketiš, Nina Kolarič, Konrad Krajnc, Ana Šuster Kraner, Ivan Lorenčič – Loren, Leopold Methans, Eva Novak, Dejan Pfeifer, Andreja Štancer, Nina Šulin, Danijel Vrečič – Dani in Martina Golija – Martinca. Vidna je njihova raznolikost ter pestrost izbire tehnik in podlag, skupna pa jim je radost ob pogledu na Slovenske gorice. Vsi sodelujoči na razstavi, ki bo do konca avgusta na ogled v avli Občine Lenart v delovnem času upravne enote in Občine Lenart, namreč izhajajo iz Slovenskih goric. Opus navedenih ustvarjalcev je seveda veliko širši od tokrat razstavljenega in se ga nadejamo v prihodnosti videti še večji del.
»Otvoritev razstave minuli četrtek je predstavljala uvod v prihajajoči festival Umetnost rizlinga in gibanice, ki se bo odvil v petek, 19. avgusta, ob 17. uri, v okoli cerkve Svetega Lenarta ter na dvorišču stare šole s koncertom Ditke ob 20. uri in poteka v soorganizaciji Društva vinogradnikov Lenart, Društva kmečkih žena in deklet Lenart, Občine Lenart in KGZS, Zavod Ptuj,« je poudaril koordinator razstave Marko Šebart, ki je na tem mestu opravičil odsotnost zaslužne osebe za postavitev razstave, Mojce Čep. Zbrane sta nagovorila tudi župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger in predsednik Društva vinogradnikov Lenart, Stanko Kramberger. V času Festivala rizlinga in gibanice pa bo na ogled tudi opisana razstava v avli Jožeta Hudalesa v pritličju stavbe Občine Lenart.
Razstavo je otvorila najstarejša sodelujoča umetnica, Martina Golija – Martinca, ki jo po njenem raznolikem ustvarjanju dobro poznamo v Slovenskih goricah. Z glasbo sta dogodek povezala Dominik Petko in Manuela Brunčič.

Klopotec – zaščitni znak vinogradov v sebi nosi stoletno tradicijo. Prvo omembo lesenega stražarja v vinogradu je v slovenskem jeziku leta 1797 zapisal Leopold Volkmer, ki je del svojega življenja preživel na Destrniku. Že vrsto let klopotec pri vrtcu v Lenartu postavljajo okrog goda svetega Jakoba in Ane. Vrhunec postavljanja prastarega klopotajočega izuma je na veliki šmaren, 15. avgusta. Danes, 26. julija, so tradicionalno v sodelovanju s šolo in z vrtcem Lenart, Občino Lenart in Društvom vinogradnikov Lenart opravili postavitev klopotca. Malčki so skupaj z vzgojiteljicami pripravili kratek kulturni program, nato je hišnik prinesel urejen klopotec. Po uspešnem fiksiranju vetrnic je hišnik Robert Hercog ponosno zavrtel vetrnice, ki so zapele klopotčevo pesem. Kot se za ta običaj spodobi, je postavitev spremljalo glasno spodbujanje malčkov in vseh zbranih. Ob končani postavitvi jih je najbolj navdušil zvok klopotanja njihovega klopotca.

V sredo, 20. julija, smo lahko iz ZDA spremljali fantastično športno predstavo, saj je naš slovenski as Kristjan Čeh z 71,13 metra za skoraj 2 metra pometel s konkurenco. Ne le to, 23-letni Čeh je postavil tudi rekord svetovnih prvenstev, Slovenija pa je tako dobila novega svetovnega prvaka v atletiki - in to po 13 letih! Kristjana Čeha so s ponosom in občudovanjem pozdravili tudi v Lenartu, na sedežu JAKO Slovenija - VITA ŠPORT, d. o. o., s katerim svetovni prvak v metu diska poslovno sodeluje. Sprejema sta se udeležila župan mag. Janez Kramberger in podžupan Franci Ornik.

Občina Lenart je izgradila namakalni sistem Selce za namakanje kmetijskih površin na osmih kmetijskih gospodarstvih. Gre za 81,96 hektarjev velik namakalni sistem, pri katerem je investitor in lastnik namakalnega sistema Občina Lenart. Vrednost investicije je znašala 469.000 evrov in je bila 100 odstotno sofinancirana s strani ministrstva.

Občina Lenart je izgradila namakalni sistem Selce za namakanje kmetijskih površin na osmih kmetijskih gospodarstvih. Jutri v petek, 15. julija, bo potekala svečana otvoritev, ki se bo pričela ob 11. uri s strokovnim posvetom z naslovom Namakanje kmetijskih rastlin v dvorani Kulturnega doma v Selcih. O vplivih namakanja na kakovost pridelkov vrtnin in poljščin bo spregovorila Miša Pušenjak iz KGZS Zavod Maribor. Mag. Zlatka Gutman Kobal iz KGZS Zavod Maribor bo govorila o potrebah po namakanju in protislanski zaščiti v trajnih nasadih, namakanje in ukrepe kmetijske politike bo govoril Marko Černe iz KGZS Zavod Ptuj.

Občina Lenart je z izbranim izvajalcema CID d.o.o. iz Kopra in Komunalo Slovenske gorice je 10. septembra lani podpisala pogodbe o izvedbi centralne čistilne naprave, s fekalno postajo s tlačnim vodom in delom kanalizacije v Lenartu. Takoj po podpisu pogodb so pristopili k uvedbi v delo na sami lokaciji čistilne naprave, ki je največji in najzahtevnejši podprojekt v projektu odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Lenart.
Z mesecem oktobrom so se dela pričela na sami čistilni napravi kot objektom, ki mora biti najprej zgrajen in sicer: Izvedeni so izkopi za naknadna usedalnika in črpališče blata iz usedalnika,
izveden je izkop in betonska dela za nitrifikacijski bazen, izvedena so dela na obstoječih primarnih bazenih s pranjem in izveden je odvoz obstoječega blata z muljem v količini cca. 500 m3. Izvajajo se dela za nadvišanje obstoječih bazenov in izvedene so talne plošče za dehidracijo. Kljub zimskemu času dela potekajo v skladu s terminskim planom, manjše zastoje lahko pričakujemo zaradi delnega izostanka delavcev zaradi COVID 19.

Do konca lanskega leta je bilo izvedenih del v vrednosti 397.316,10 € brez DDV.
Kot je povedal Avgust Zavernik iz občinske uprave Občine Lenart bodo konec
januarja odprli še dve gradbišči v sklopu tega projekta in sicer rekonstrukcijo kanalizacije z regulacijskim bazenom v Kidričevi ulici in pričeli bodo z gradnjo tlačnega voda iz smeri čistilne naprave Globovnica.

Gradnja čistilne naprave Lenart uspešno napreduje. Z načrtovano investicijo se ureja v Lenartu odvajanje in čiščenje odpadnih voda, hkrati pa se omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vrednost investicije znaša 5.647.718,70 evra, od tega evropska sredstva znašajo 2.790.939,22 evrov, Republika Slovenija za investicijo zagotavlja 697.734,81 evra, ostala sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna Občine Lenart.

V okviru projekta se gradi nova centralna čistilna naprava Lenart kapacitete 4.950 PE (na lokaciji obstoječe, nikoli delujoče čistilne naprave) z regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. Predmet projekta sta tudi preureditev obstoječe čistilne naprave ob Globovnici v sprejemno fekalno postajo in izgradnja črpališča ter tlačnega kanalizacijskega voda na relaciji Lenart–Radehova, in sicer v dolžini 1.618 m. Prek tega črpališča in tlačnega voda se bodo odpadne vode zahodnega dela mesta Lenart transportirale v centralno čistilno napravo, iz sprejemne fekalne postaje pa se bo na centralno napravo ustrezno doziralo tudi prevzeto blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. S projektom se celovito ureja problematika odpadnih voda za mesto Lenart in naselje Radehova ter vse uporabnike greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lenart.