Potrjene kandidature

a) za župana:

- Stanka Ferš in skupina volivcev;
- SSN - Stranka slovenskega naroda;

b) za občinski svet:

- Nova Slovenija – Krščanski demokrati;
- SMC - Stranka modernega centra;
- SLS -Slovenska ljudska stranka;
- SD - Socialni demokrati;
- SSN - Stranka slovenskega naroda;
- DeSUS – demokratična stranka upokojencev;
- Lista proaktivnih;
- Lista za šport in kulturo občine Lenart;
- SNS - Slovenska nacionalna stranka;
- SDS - Slovenska demokratska stranka;

c) za svet krajevnih skupnosti:

- SLS -Slovenska ljudska stranka;
- SD - Socialni demokrati;
- DeSUS – demokratična stranka upokojencev;
- Lista proaktivnih;
- SDS - Slovenska demokratska stranka.

Na 3. redni seji, dne 18.10.2018, je Občinska volilna komisija potrdila vse prejete kandidature od 17.10.2018 do 18.10.2018.

 

Lokalne volitve 2018

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Lenart, člane Občinskega sveta Občine Lenart ter člane sveta krajevnih skupnosti Lenart in Voličina, na loklanih volitvah, dne 18. novembra 2018

Volitve - Obvezni izvodi volilnega materiala

Glasovanje po pošti - Obrazec za glasovanje po pošti

Glasovanje na domu (81. člen ZLV) - Obrazec za glasovanje na domu

Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Lenart - VE 1 - LENART

Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Lenart - VE 2 - VOLIČINA

Seznam potrjenih kandidatov za člane Sveta krajevne skupnosti Lenart

Seznam potrjenih kandidatov za člane Sveta krajevne skupnosti Voličina

Seznam potrjenih kandidatur za župana

Objava razglasov

Žrebanje vrstnega reda kandidatur

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe

Obvestilo o sprejemanju kandidatur

Zapisnik

Soglasje kandidata krajevne skupnosti

Kandidatura za člana krajevne skupnosti

Sklep o predčasnem glasovanju

Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti ino določitvi volilnih enot za voltive organov krajevnih skupnosti v Občini Lenart

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lenart

Obrazci podpore

JAVNA OBJAVA pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Lenart za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 18. 11. 2018

Obrazec - Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Obrazec - Predlog za člana volilnega odbora

Predlaganje možnih kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov

Sklep o določitvi volišč z območji volišč

Obrazci Lokalne volitve 2018

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018

Navodilo občinskim volilnem komisijam za izvedbo rednih volitev v občinske svete in redne volitev župana, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na obmmočju Občine Lenart

Ugotovitveni sklep

Uradni list Republike Slovenije - Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.

Prejete kandidature

PREJETE KANDIDATURE 17.10.2018:

 • Nova Slovenija – Krščanski demokrati – kandidatura za občinski svet;
 • SMC - Stranka modernega centra – kandidatura za občinski svet;
 • Stanka Ferš in skupina volivcev – kandidatura za župana;
 • SLS -Slovenska ljudska stranka – kandidatura za občinski svet in krajevne skupnosti.

PREJETE KANDIDATURE 18.10.2018:

 • SD - Socialni demokrati – kandidatura za občinski svet in krajevne skupnosti;
 • SSN - Stranka slovenskega naroda – kandidatura za župana;
 • DeSUS – demokratična stranka upokojencev – kandidatura za občinski svet in krajevne skupnosti;
 • Lista proaktivnih – kandidatura za občinski svet in krajevne skupnosti;
 • Lista za šport in kulturo občine Lenart – kandidatura za občinski svet;
 • SNS - Slovenska nacionalna stranka – kandidatura za občinski svet;
 • SDS - Slovenska demokratska stranka – kandidatura za občinski svet in krajevne skupnosti;
 • SSN – Stranka slovenskega naroda – kandidatura za občinski svet.

Please publish modules in offcanvas position.