Hitre povezave

Krajevna skupnost Voličina

Zavzema najjužnejši del občine Lenart. Na zahodu meji na občino Maribor, na jugu in na vzhodu na občino Ptuj, na severu jo omejuje reka Pesnica. KS Voličina meri 28,35 km2.
Prebivalstvo se največ ukvarja s kmetijstvom, kar polovica. Ostali so zaposleni pri obrtnikih, malih podjetnikih in zavodih. Večina prebivalstva se vozi na delo v Lenart, Maribor ali kam drugam. Na območju naselja Hrastovec - Zg. Voličina se nahaja Krajinski park Hrastovec, značilen po svojih rastlinskih vrstah in po litavskem apnencu na območju Strme gore (iz tamkajšnjih kamnolomov so vozili apnenec kot gradbeni material v preteklosti) in po okoli 100 m dolgi kraški jami, ki pa zaradi neurejenosti obiskovalcem ni dostopna.
Predsednik sveta KS Voličina je Peter Golob.

Člani KS Voličina:

Zap. štev.      Ime in priimek, rojstni datum, prebivališče      Predlagatelj
1.      Dejan KRAMBERGER, Sp. Voličina 106, Voličina      Dejan Kramberger in neodvisna lista za slovenske gorice
2.      Renato KOCBEK, Sp. Voličina 110, Voličina      SLS
3.      Gordana TUŠ, Spodnja Voličina 173, Voličina      Dejan Kramberger in neodvisna lista za slovenske gorice
4.      Feliks KOCBEK, Zg. Voličina 28, Voličina      SLS
5.      Natalija STERGAR, Zg. Voličina 101a, Voličina      Dejan Kramberger in neodvisna lista za slovenske gorice
6.      Bogdan SUŽNIK, Zavrh 55, Voličina      Dejan Kramberger in neodvisna lista za slovenske gorice
7.      Zvonko ČUČEK, Straže 7, Voličina      SDS
8.      Igor KMETIČ, Selce 23a, Voličina      Dejan Kramberger in neodvisna lista za slovenske gorice
9.      Zvonko ČUČEK, Črmljenšak 38, Voličina      SLS
10.      Franc DRUŽOVIČ, Nadbišec 33, Voličina      SLS
11.      Peter GOLOB, Rogoznica 30, Voličina      SLS

 

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.