fbpx Na vsebino

Čezmejno sodelovanje Slovenija - Madžarska

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
image008

image009

 

Podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR
Danes, 27. 3. 2017 so bile, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014–2020, podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V programskem obdobju 2014–2020 se tako nadaljuje in dodatno krepi že sicer zelo uspešno čezmejno sodelovanje med državama, kar tudi v prihodnje obeta veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti, preko katerih se čezmejno povezovanje tudi v praksi poteka, pa nenazadnje prispevajo tudi k spoznavanju različnosti, nas miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope. Odprti javni razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je bil objavljen decembra 2015. Za nekaj manj kot 14,8 milijonov evrov sredstev ESRR so lahko kandidirali upravičenci z obeh strani meje (upravičene so 4 regije: v Sloveniji Pomurska in Podravska; na madžarskem pa županiji Vas in Zala), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine in na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Drugi rok za oddajo projektov se je zaključil julija 2016, končno odločitev o odobritvi pa je v začetku januarja 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 5 projektov (prejeli smo 46 vlog) v skupni vrednosti 5,7 milijona evrov sredstev ESRR, katerih cilj so dolgoročni učinki na turizma, javnih storitev, naravne in kulturne dediščine in trajnostnega medinstitucionalnega povezovanja. Uradnega podpisa pogodb so se udeležili predstavniki vodilnih partnerjev treh odobrenih projektov, in sicer GO IN NATURE, ESCAPE in Right Profession II.
Nov pristop programa, ki gradi na poenostavljanju postopkov, odprtem razpisu z več roki za predložitev projektnih vlog in ga zaznamuje uporaba elektronskega sistema spremljanja (eMS) za oddajo in kasnejše spremljanje projektov (e-kohezija), je občutno skrajšal postopke od zaključka roka za oddajo projektnih vlog do podpisa pogodb o sofinanciranju (na okrog 5 mesecev).
Tretji rok za predložitev vlog se izteče 11. aprila 2017. Pričakuje se, da bo odločitev o projektih, oddanih v okviru tega roka, sprejeta konec septembra 2017. Naslednji rok se predvideva v začetku leta 2018. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa vsaj dva meseca pred zaključkom roka.

NAŠ PROJEKT: ČEZMEJNO SODELOVANJE Z MADŽARSKO – POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST – PO POTI STRPNOSTI - ESCAPE

Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi projektnih partnerjev in EU sredstvi iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za programsko obdobje 2014-2020.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska«

Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 936.174,24 EUR z DDV. Višina sofinanciranja je 85% (sredstva ESRR).

Slovenski partnerji:
Občina Apače, vodilni partner, župan Franc Pižmoht
Občina Lenart, župan mag. Janez Kramberger
Občina Sveta Ana,  župan Silvo Slaček
Občina Sveti Andraž, županja Darja Vudler
Javni zavod za kulturno dediščino RS, vodja Enote Maribor, Srečko Štajnbaher
FERI, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko,računalništvo in informatiko  Maribor profesor Milan Ojsteršek in 

Madžarski partnerji:
Mestna občina Monošter
Mestna občina Őriszentpéter
Porabsko kulturno in turistično društvo Andovci

S Programom  sodelovanja Interreg V– A Slovenija – Madžarska želimo povečati privlačnost območja preko diverzifikacije in čezmejnega povezovanja na področju trajnostnega turizma, varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvoja skupnih (čezmejnih) turističnih produktov in storitev.

Temelj sodelovanja: drugačnost v preteklosti in sedanjosti.

Cilji sodelovanja:

  • povečati privlačnost čezmejnega območja,
  • okrepiti sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine in trajnostnega turizma,
  • izboljšati dostopnost do kulturne dediščine,
  • dvigniti lokalno osveščenost o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine,
  • povečati raznovrstnost ponudbe kakovostnih čezmejnih turističnih storitev,
  • razvoj sodobnih komunikacijskih orodij za namene promocije skupne turistične ponudbe.

Vabilo na uvodno konferenco projekta

»POBEG IZ ZGODOVINE V PRIHODNOST - PO POTI STRPNOSTI« - izjava za javnost

Čarovniški procesi - Hexenprozesse Boszorkányperek - pdf

Čarovniški procesi - Hexenprozesse Boszorkányperek -epub

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.