fbpx Na vsebino

Rupert in Ovtarjev plac – 1. faza

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

logo eu ss

 las logo

Naziv operacije: RUPERT
Celotna vrednost projekta:
43.533,37 EUR
Predviden znesek sofinanciranja:   28.546,46 EUR
Vodilni partner: Občina Lenart
Partnerja: Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voličina, »Gostilna in pizzerija Vinska trta« Boštjan Fekonja s.p.
Opis operacije:
Izzivi:
Voličina ima zelo bogato zgodovino, kulturno dejavnost in aktivno družabno življenje. Staro vaško jedro s cerkvijo, šolo, kulturnim domom, gostinsko in trgovsko ponudbo predstavlja center dogajanja za utrditev  vloge centra  Voličine, kot urbanega središča, ki bo imelo  ključno razvojno vlogo območja kot ekonomsko, izobraževalno, kulturno, stanovanjsko in storitveno središče območja s cca 2800 prebivalci, zato želimo s projektom doprinesti dodano vrednost na družabnem in širšem področju ter z dogajanji popestriti življenje vsem generacijam ter privabiti obiskovalce tudi iz drugih krajev.

Cilji operacije: Operacija zasleduje cilje ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot lokalnega okolja, spodbujanje oživitve kulturne dediščine. Oživitev kraja z aktivnostmi aktivnih društev in animacija prebivalstva.

Pričakovani učinki: Učinki operacije so med drugim ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj potencialnih dejavnosti akterjev na lokalnem nivoju, z investicijo nameravamo izboljšati pogoje za aktivno preživljanje prostega časa, omogočiti boljši estetski videz, večja vitalnost, urejenost in privlačnost kraja, izboljšati pogoje za kulturno ustvarjalnost, ohranjanje kulturne in etnološke dediščine, zdravega življenjskega sloga in telesne aktivnosti ter uvesti nove vsebine in dejavnosti na podeželju, ki dopolnjujejo turizem in kulturno dejavnost;

Glavne aktivnosti: V kraju je dejavna zeliščarska sekcija, ki združuje ljubiteljske zeliščarice, ljudi vseh generacij, tudi otroke. Zeliščarice organizirajo številne aktivnosti, dogodke, delujejo v dobro kraja in ljudi. Z operacijo RUPERT želimo dejavnost zeliščarske sekcije nadgraditi, ji dati nove vsebine, širiti nova znanja, ustvariti nove produkte, ki bodo prispevali k razvoju turizma, ohranjanju kulturne etnološke dediščine, varstva okolja  in bodo spodbujali  zdrav način življenja. Projekt RUPERT naj  Voličino utrdi kot kraj, ki lokalnemu prebivalstvu ustvarja pogoje za prijazno, zdravo in aktivno življenje, turiste pa privlači z zanimivimi doživetji.

Ciljne skupine: Operacija zajema vse ciljne skupine, met temi so tudi ranljive skupine otroci in mladi iz Osnovne šole Voličina, stanovalci SVZ Hrastovec- DBE Voličina, zajema lokalno prebivalstvo, zainteresirana javnost.

Kazalniki: Število vključenih ciljnih skupin 7, Število novih povezav in produktov za varstvo okolja 6, Število programov za učenje, osveščanje in motivacijo / otroci 20, Število programov za učenje, osveščanje in motivacijo / odrasli 7, Število vključenih inštitucij, ustanov, društev 4, Število vključenih prebivalcev 300, Število aktivnosti, animacij, izobraževanj za različne ciljne skupine / otroci 7, Število aktivnosti, animacij, izobraževanj za različne ciljne skupine / odrasli 4, kulturne vsebine za različne ciljne skupine 3.                                                                                                                                

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Dodatne informacije:  www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

 

logo eu ss

 las logo

Naziv operacije: OVTARJEV PLAC 1. FAZA
Celotna vrednost projekta:
53.893, 80 EUR
Predviden znesek sofinanciranja: 35.567, 32  EUR
Vodilni partner: Občina Lenart
Partnerja: Zadruga Dobrina z.o.o., Društvo kmečkih žena in deklet Lenart
Opis operacije: S projektom Ovtarjev plac – 1 faza podati novo vsebino današnjemu tržnemu mestu tako z novo podobo in dostopi, kot z vsebino, ki bo dodatno obogatila ponudbo in pritegnila ciljne skupine. K projektu smo pritegnili tudi strokovne izvajalce, KGZS Ptuj, ki bo s svojimi strokovni službami poskrbel za vsebinsko sodelovanje v projektu z izvedbo aktivnosti. Ciljne skupine s k projektu vključene ne samo z aktivnostmi namenjenimi njim, ampak delavnicami in interaktivnimi dogodki pri ciljnih skupinah samih, tako se bo del aktivnosti projekta izvedel tudi v prostorih Vrtca Lenart. Vključena pa so tako Vinogradniško društvo, kot ostala društva, tako, da bodo aktivnosti in dogodki že z samo izvedbo dosegla čim širši krog ciljnih skupin. Tako se predvideva preureditev tržnice v središču mesta Lenart na način, da bo vzpostavljen novi prostor za druženje, sodelovanje, solidarnost, kreacije idej, prikaz veščin, znanj, izdelkov in pridelkov, ustvarjalnosti. Z novo ureditvijo bo določen nov sodoben značaj urbanega središča. Vzpostavljene bodo možnosti za kreiranje novih programov, ki bodo na eni strani spodbujali  kulturo, ohranjanje kulturne dediščine, zdrav življenjski slog in telesno aktivnost, na drugi strani pa bo urejen primeren prostor  za organizacijo manjših prireditev, v katere lahko vključimo tudi  trženje lokalnih pridelkov in proizvodov. V projektu bosta nastal dva nova produkta, številne delavnice in dogodki. Prav tako pa s takim projektom skrbimo za ohranitev delovnega mesta v Zadrugi Dobrina, ki se z lokalno pridelano hrano na tem področju pilotno uspešno ukvarja že vrsto let. Predvidene so tudi nabava opreme, drobnega materiala in promocijskega materiala, vse z namenom, da projekt zaživi skozi dogodke in Ovtarjev plac zaživi tudi po izteku obdobja projekta v 1 fazi, ki jo tokrat prijavljamo, kot tudi v nadaljnjih fazah in po izteku projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Dodatne informacije:  www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.