fbpx Na vsebino

Organi občine

Občina ima občinski svet in župana, po potrebi pa še enega ali več občinskih odborov in nadzorni odbor. Najvišji organ je občinski svet, ki odloča o vseh zadevah v okviru pravic in pristojnosti občine. Volijo ga prebivalci občine za štiri leta na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Župan občino predstavlja in zastopa. Sklicuje in vodi seje, na katerih deluje občinski svet, nima pa pravice glasovanja. Tudi župana volijo volivci neposredno, in sicer hkrati z rednimi volitvami v občinski svet.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.