Hitre povezave

Nadzorni odbor Občine Lenart

Spoštovani občani Občine Lenart!
Nadzorni odbor Občine Lenart je za Vas odprl elektronski naslov, na katerega lahko pošljete svoje predloge nadzora.
Naš elektronski naslov glasi: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
− opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
− nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
− nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor ima 7 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

1.    Jožica KRAJNER    predsednica
2.    Albina BENKO       članica  
3.    Janez KARO       član  
4.    Ksenija ILICH      članica  
5.    Urška MOŽINA      članica  
6.    Mihaela VIDOVIČ    članica  
7.     

Končno poročilo o nadzoru izvedbe investicije dvigala v občinski stavbi

Končno poročilo o nadzoru javnih pogodb prevozov otrok v šolo v letih 2015 - 2017 v Občini Lenart

Končna poročilo o nadzoru stroškov v Krajevni skupnosti Lenart in Krajevne skupnosti Voličina

Končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnega igrišča z umetno travo na ŠRC Polena

Zapisnik 13. redne seje

Končno poročilo o nadzoru sofinanciranje društev

Program dela 2018

Poročilo o delu NO za leto 2017

Zapisnik 12. redne seje

NADZOR DELOVANJA ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI LENART – 2017

Zapisnik 11. redne seje

Zapisnik 10. redne seje

NADZOR DELOVANJA REŽIJSKEGA OBRATA – 2017

NADZOR NUSZ ZA PRAVNE OSEBE – 2017

NADZOR OBČINSKIH STANOVANJ OBČINE LENART – 2017

Zapisnik 9. redne seje

Zapisnik 3. dopisne seje

Program dela 2017

NADZOR INVESTICIJE SANACIJE KLETNIH PROSTOROV KNJIŽNICE LENART - 2016

NADZOR IZBORA IZVAJALCA ZA NOVOLETNO OKRASITEV - 2016

NADZOR POTEKA IZBIRA RAZPISA ZA FOTOVOLTAIKO - 2016

NADZOR IZVAJANJA KONCESIJSKIH POGODB ZA VZDRŽEVANJE CEST V LETU 2014 - 2015

NADZOR POSLOVANJA VRTCA LENART - 2015

Poročilo o delu NO za leto 2016

Zapisnik 2. dopisne seje

Zapisnik 1. dopisne seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 6. seje

Program dela NO 2016

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 3. seje

Program dela NO 2015

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 1. seje

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.