fbpx Na vsebino

Nadzorni odbor Občine Lenart

Spoštovani občani Občine Lenart!
Nadzorni odbor Občine Lenart je za Vas odprl elektronski naslov, na katerega lahko pošljete svoje predloge nadzora.
Naš elektronski naslov glasi: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
− opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
− nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
− nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor ima 7 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Nadzorni odbor 2019 - 2022

1.    Jožica KRAJNER (SMC)    predsednica
2.    Ksenija ILICH (SDS)    članica  
3.    Janez KARO (DeSUS)     član  
4.    Rastko HAFNER (SD)    član
5.    Beno PUNTNAR (Lista proaktivnih)    član
6.    Nataša RODEŠ (NSi)    članica  
7.   Lidija PLIBERŠEK (SLS)    članica

Končno poročilo o nadzoru Ovtarjeve novice

Končno poročilo o nadzoru nad nakupi zemljišče - nepremičnin

Zapisnik 14. redne seje

Zapisnik 13. redne seje

Program dela za leto 2022

Zapisnik 12. redne seje

Končno poročilo o nadzoru poslovanja in izvajanja investicij Javnega zavoda zdravstvenega doma Lenart v letih 2018 - 2020

Končno poročilo o nadzoru poslovanja Knjižnice Lenart v letih od 2015-2019

Zapisnik 11. redne seje

Zapisnik 10. redne seje

Zapisnik 9. redne seje

Program dela Nadzornega odbora 2021

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 7. redne seje

Končno poročilo o nadzoru konto 402 izdatki za blago in storitve

Končno poročilo o nadzoru izvajanja koncesijskih pogodb vzdrževanja cest v obdobju od 2016 - 2019

Zapisnik 6. redne seje

Program dela Nadzornega odbora 2020

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2019

Zapisnik 5. redne seje

Končno poročilo o nadzoru izvedbe in ureditve cestne inf. v Zavrhu ter nakup in ureditev Štupičeve vile

Končno poročilo o prodaji nepremičnin v lasti občine Lenart 2014-2018

Zapisnik 4. redne seje Zapisnik 4. redne seje

Končno poročilo Prodaja nepremičnin

Končno poročilo Štupičeva vila in cesta Zavrh

Odzivno poročilo - Prodaja nepremičnin

Odzivno poročilo na predlog poročila o nadzoru izvedbe in ureditve cestne infrastrukture v Zavrhu ter nakup in ureditev Štupičeve vile

Zapisnik 3. redne seje

Mnenje oz. pojasnila občinske uprave v zvezi delovanjem Eko Toplote Energetike oz. daljinskega sistema ogrevanja

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 1. konstitutivne seje

Letni program dela za leto 2019

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzorni odbor 2014 - 2018

Albina BENKO, članica
Janez KARO, član
Ksenija ILICH, članica
Urška MOŽINA, članica
Jožica KRAJNER predsednica NO (od 17.02.2017)
Ivan JEMENŠEK predsednik NO  (do 16.02.2017)
Mihaela VIDOVIČ, članica

Končno poročilo o nadzoru pešpoti in nakupu igral

Končno poročilo o nadzoru izvedbe investicije dvigala v občinski stavbi

Končno poročilo o nadzoru javnih pogodb prevozov otrok v šolo v letih 2015 - 2017 v Občini Lenart

Končna poročilo o nadzoru stroškov v Krajevni skupnosti Lenart in Krajevne skupnosti Voličina

Končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnega igrišča z umetno travo na ŠRC Polena

Zapisnik 13. redne seje

Končno poročilo o nadzoru sofinanciranje društev

Program dela 2018

Poročilo o delu NO za leto 2017

Zapisnik 12. redne seje

NADZOR DELOVANJA ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI LENART – 2017

Zapisnik 11. redne seje

Zapisnik 10. redne seje

NADZOR DELOVANJA REŽIJSKEGA OBRATA – 2017

NADZOR NUSZ ZA PRAVNE OSEBE – 2017

NADZOR OBČINSKIH STANOVANJ OBČINE LENART – 2017

Zapisnik 9. redne seje

Zapisnik 3. dopisne seje

Program dela 2017

NADZOR INVESTICIJE SANACIJE KLETNIH PROSTOROV KNJIŽNICE LENART - 2016

NADZOR IZBORA IZVAJALCA ZA NOVOLETNO OKRASITEV - 2016

NADZOR POTEKA IZBIRA RAZPISA ZA FOTOVOLTAIKO - 2016

NADZOR IZVAJANJA KONCESIJSKIH POGODB ZA VZDRŽEVANJE CEST V LETU 2014 - 2015

NADZOR POSLOVANJA VRTCA LENART - 2015

Poročilo o delu NO za leto 2016

Zapisnik 2. dopisne seje

Zapisnik 1. dopisne seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 6. seje

Program dela NO 2016

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 3. seje

Program dela NO 2015

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 1. seje

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.