fbpx Na vsebino

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007)

SKLICUJEM
2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo
v četrtek, dne 15. septembra 2016, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7
.

Vabilo na sejo


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lenart za leto 2016.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.