fbpx Na vsebino

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20., 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 30. novembra 2017, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Sklic seje

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Predlog Sklepa o potrditvi DIIP-a za projekt: Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.