fbpx Na vsebino

5. izredna seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter  20., 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 18. januarja 2018, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Sklic seje

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za preplastitev nogometnega igrišča z umetno maso v Voličini (SKLEP).
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.