fbpx Na vsebino

22. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007) sklicujem 21. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo

v četrtek, dne 11. oktobra 2018, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občine Lenart, Trg osvoboditve 7.

    PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 21. redne seje občinskega sveta.
  3. Pregled zapisa sklepov 10. dopisne seje občinskega sveta.
  4. Potrditev dnevnega reda.
  5. Poročilo župana.
  6. Pobude in vprašanja.
  7. Odlok o pokopališkem redu v Občini Lenart (dodatno gradivo: koncesijski akt).
  8. Odlok o turistični taksi v Občini Lenart.
  9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2018.
  10. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor«.
  11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018.
  12. Sklep o soglasju k donaciji za obnovo cerkve Sv. Lenarta.
  13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Sp. Voličina in k.o. Zavrh.
  14. Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Lenart v letu 2018.
  15. Sklep o soglasju k podpisu Dogovora o zagotavljanju varnosti in standarda vodo oskrbe na sistemu Mariborskega vodovoda.
V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.