fbpx Na vsebino

16. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
16. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 30. septembra 2021, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občina Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Ugotovitev sklepčnosti.
 2. Pregled zapisa sklepov 15. redne seje občinskega sveta.
 3. Pregled zapisa sklepov 8. dopisne seje občinskega sveta.
 4. Potrditev dnevnega reda.
 5. Poročilo župana.
 6. Pobude in vprašanja.
 7. Mnenje k imenovanju direktorja SVH Hrastovec.
 8. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno – stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah (uradno prečiščeno besedilo).
 9. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Lenart (prva obravnava).
 10. Odlok o tržnem redu na tržnici v Lenartu. (I. obravnava).
 11. Aktivnosti za ustanovitev nove lekarne Lekarn Maribor v mestu Lenart.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.