fbpx Na vsebino

17. seja Občinskega sveta Občine Lenart

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) ter 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2007, 31/2017)

sklicujem
17. sejo Občinskega sveta Občine Lenart, ki bo v četrtek, 28. oktobra 2021, ob 16.00 uri v sejni sobi 21/I. Občina Lenart, Trg osvoboditve 7.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Ugotovitev sklepčnosti.
  2. Pregled zapisa sklepov 16. redne seje občinskega sveta.
  3. Potrditev dnevnega reda.
  4. Poročilo župana.
  5. Pobude in vprašanja.
  6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Lenart za leto 2021.
  7. Sklep o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju občine Lenart.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite ob napovedanem času.

Župan:
mag. Janez Kramberger, dr.vet.med.

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.