POPRAVEK JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Lenart za območje Upravne enote Lenart

Ocena uporabnikov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI LENART ZA OBMOČJE UPRAVNE ENOTE LENART

Spremeni se 4. točka Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Lenart za območje Upravne enote Lenart, ki pravilno glasi: »4. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE:

Koncesijsko razmerje se sklepa za določen čas 30 let z možnostjo podaljšanja. Koncesijska dejavnost se prične izvajati, če Upravna enota Lenart pridobi dodaten (en) program pediatrije in ko bodoči koncesionar sklene pogodbo za izvajanje dejavnosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«

 Številka:   170-3/2017
V Lenartu,  17.8.2017

Občina Lenart
Župan:
mag. Janez KRAMBERGER,dr.vet.med.

 

V kolikor si želite uporabljati vtičnike socialnih omrežij, morate sprejeti piškotke.